Gwefan Swyddogol yr URC
Dyfarnwyr

Dyfarnwyr Rhyngwladol

Nigel Owens

Ers i Mr D. Herbert ddyfarnu'r gêm rhwng Cymru a Lloegr nôl yn 1882, mae dyfarnwyr Cymru wedi bod yn flaenllaw yn y gêm ryngwladol.

Ymddangosodd Gwynne Walters, sy'n fawr ei barch fel dyfarnwr, ar y maes rhyngwladol gyntaf yn 1959 ac fe ofynnwyd yn aml iddo ddyfarnu yng ngemau'r Brifysgol. Fe'i dilynwyd ar y llwyfan rhyngwladol yng nghanol y chwedegau gan ddyfarnwyr o galibr Meirion Joseph.

Rhoddwyd y cyfrifoldeb o ddyfarnu yn ei gêm ryngwladol gyntaf i Clive Norling yn 1978 ac aeth ymlaen i ddyfarnu mewn sawl gêm amlwg. Profodd Derek Bevan yn gyson ei fod ymhlith y dyfarnwyr gorau yn y byd yn dilyn ei ddyrchafiad i'r llwyfan rhyngwladol. Dyfarnodd rownd derfynol Cwpan y Byd yn 1991 rhwng Lloegr ac Awstralia. Bedair blynedd yn ddiweddarach, yn 1995, roedd yn swyddog yn y gêm gynderfynol rhwng De'r Affrig a Ffrainc ac yn dilyn y gêm honno, bedair blynedd yn ddiweddarach, fe ymddangosodd ar yr un llwyfan wrth ddyfarnu'r gêm gynderfynol rhwng Awstralia a De'r Affrig.

Daliodd Bevan y record am y mwyaf o gapiau - 44 - pan ymddeolodd o rygbi rhyngwladol yn 2000. Dim ond dau ddyfarnwr - Paul Honiss o Seland Newydd a Jonathan Kaplan o Dde'r Affrig - sydd wedi goddiweddyd y record honno.

Ymhlith y 54 o ddyfarnwyr rhyngwladol Cymru mae wyth sydd wedi chwarae i Gymru (Charles Lewis, Horace Lyne, William Phillips, Billy Douglas, Tom Williams, Harry Bowen, Gwyn Nicholls a Tommy Vile); dau sydd wedi gweithredu fel trysoryddion yr Undeb (Richard Mullock a Williams Wilkins); un oedd yn ysgrifennydd (Richard Mullock) a phump ddaeth yn Llywydd (Horace Lyne, Tommy Vile, Wilf Faull, Vernon Parfitt a Gwilym Treharne). Yn fwy diweddar, gweithiodd Ken Rowlands, Clive Norling a Rob Yeman fel Rheolwyr Dyfarnwyr i URC.

Mae'r dyfarnwr rhyngwladol cyfredol, Nigel Owens, yn bumed ar restr yr holl ddyfarnwyr fu erioed, wedi dyfarnu 21 o weithiau ac mae'n nesu'n gyflym at record Meirion Joseph (22), Gwynne Walters (23) a Clive Norling (25).

WRU TV
Newyddion Diweddaraf

1

Minis to Millennium

Minis to Millennium

The development of the game in Wales starts at U7 level and follows talent development through to senior representative and community rugby

2

Club Development

Club Development

Learn more about the changing face of clubs in Wales, the funding options available, and the methods of developing the hubs of the community game

3

Leisure Rugby

Leisure Rugby

Rugby Camps, Touch Rugby and Rugby Tots are all covered in this section covering wider aspects of the community game and development

4

Coaching Development

Coaching Development

The WRU Coach Education Programme aims to develop the right coach for every player at every stage of their development in the game

5

Referee Development

Referee Development

The varying levels of refereeing courses enable prospective referees and touch judges to start or build on the skills necessary to become a bona fide, qualified match official

6

Find a Club

Club Contacts

Interested in joining a rugby club in Wales? Find contact information for all WRU Member Clubs

7

Safeguarding

Safeguarding

The welfare of children within Rugby Union is paramount and the WRU are committed to ensuring the correct policies are adhered to within the game.

8

Volunteers

Volunteers

The WRU recognises how important volunteers are and wants to be as proactive as possible in supporting, recruiting and developing them as well as providing recognition for their contribution
© 2017 Content © Welsh Rugby Union Ltd, Statistics © SFMS Ltd, Photography © Huw Evans Agency Nodyn Cyfreithiol Dosbarthwyd gan Sotic Pwerir gan OpenText WSM